Del estat de SOS a empresa SOStenible

L’empresa que sorgeix en la nova era, la era de la sostenibilitat, aquí la hem batejat amb el nom de “empresa disponible”, ha sofert una evolució en la seva gestió, en la seva estratègia i en el seu “modus operandi”, amb la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial.

Podem definir l’estat del qual prové la empresa anterior a la nova era com “l’estat de SOS”, caracteritzada per la immediatesa, els objectius i els resultats a tota costa.

La incorporació de la estratègia de Responsabilitat Social Empresarial a la gestió, cultura i comportament de l’empresa fa que l’empresa es trobi en un estat nou, “l’estat sostenible”, que incorpora l’ètica i la transparència a tota l’organització.

En el seu abast més ampli, que afecta a la seva cultura, la seva estratègia i la seva gestió, s’observen les següents característiques que expliquen els diferents estats descrits abans i la seva evolució (evolució té el símbol “= >”, que indica el canvi d’un estat a un altre 🙂

  1. Empresa amb una visió a curt termini = > empresa amb una visió a llarg termini.
  2. L’urgent predomina al que és important = > adequada convivència entre el que és important i el que és urgent. Es planifica.
  3. Prevalença del pla operacional i d l’acompliment dels seus objectius = > El Pla Estratègic regula la gestió de l’empresa, amb objectius i plans proposats.
  4. Incoherència existent entre el que es fa i el que es comunica = > s’alineen els dos aspectes, la comunicació (interna i externa) i operacions.
  5. Hi ha l’aversió al risc i al canvi = > el canvi és vist com una oportunitat per innovar i evolucionar.
  6. Les sinergies es generen per augmentar la facturació = > les sinergies es generen també per millorar el medi i l’entorn social.
  7. Idea de mantenir un creixement constant = > es prioritzen el perdurar, la sustentabilitat.
  8. Priorització de la maximització del benefici = > coexistència del triple impacte de l’activitat, amb què s’afegeixen també els aspectes socials i ambientals.
  9. És avaluada exclusivament el valor intern i el retorn = > es genera valor compartit i arriba a tota la cadena de valor, afegint el retorn social i mediambiental.
  10. Predomina la cultura reactiva, l’acció per reacció = > s’interioritza la cultura de la prevenció, gestió integral de riscos.

Aquest decàleg d’aspectes defineix explícitament com la Responsabilitat Social Empresarial afecta a l’evolució de l’empresa. I aquesta evolució s’emmarca en la incorporació de la nova empresa, “l’empresa disponible”, en la nova era, la era de la sostenibilitat. Per tant, el nou estat que aconsegueix la nova empresa en la nova era se li diu “Estat sostenible”.

En els 2 pròxims articles veurem les característiques que defineixen el seu àmbit intern (identitat) i externs (reputació) de l’empresa, explicant els diferents estats descrits i la seva evolució.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top