El compromís (I): la seva raó de ser

n12_El compromís, la seva raó de ser

El nou ciutadà que sorgeix en la nova era, la era de la sostenibilitat, se li ha titulat amb el nom de “ciutadà moral“. I per a desenvolupar-se com a tal, per ser més acceptat i respectat i tenir “llicència social per a operar”, ha de triar i definir per una banda un propòsit que el guia, i per altra banda un compromís amb la societat.

a partir d’aquesta introducció, trobem que el nou ciutadà es serveix i utilitza dues guies:

 • La Guia interna, a partir del propòsit que ell mateix ha definit i que seguirà.
 • La Guia externa, a partir del compromís que ell es va a atribuir respecte al seu entorn.

La raó de ser del compromís és que el nou ciutadà no està sol, conviu amb els seus semblants, es relaciona, interactua i pren decisions que afecten als altres.

Identifica els seus grups d’interès que li afecten en major o menor mesura. En general, proposem els següents:

 • Família: la nuclear per la convivència i la resta per consanguinitat.
 • Amics: amb els seus diferents orígens (barri, escola, professió, aficions, etc.).
 • Els “influencers”: persones en què es recolza per aprendre aptituds, habilitats i capacitats.
 • Xarxes socials: persones que ja són en els grups anteriors i altres que només es coneixen per la xarxa social.
 • Els mitjans de comunicació: abans és una relació unidireccional, ara hi ha interacció.
 • Les Administracions Públiques: relacions de tipus fiscal, tributari i de diversa índole.
 • Els “professionals”: àmbit exclusivament vinculat a la carrera professional.
 • El Tercer Sector: ONG i entitats afins amb les quals col·labora.
 • El MEDI NATURAL: el lloc físic on viu i consumeix recursos i energia.

Segons el grau d’importància que el ciutadà dóna a cada grup d’interès, el compromís serà més o menys intens. Això implicarà més o menys relació i, per tant, grau de confiança.

Però el que diferencia al nou ciutadà és “el seu component de persona sostenible“, és la seva raó de ser motivada per la seva convivència amb el seu entorn i amb el medi natural. Com a resultat, adoptarà un compromís de foment del respecte, convivència i responsabilitat tant amb el seu entorn que formen els seus grups d’interès amb els que es relaciona com amb el medi natural.

I, en la mesura del possible, intentarà fomentar i promoure aquest compromís en la comunitat amb la qual conviu. Amb la seva perseverança en el seu compromís i amb el seu exemple, serà una persona més respectada i valorada, en la més alts valors ètics i de credibilitat.

El nou ciutadà és, doncs, una persona compromesa amb la societat i amb el medi ambient.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top