El valor compartit (I): implicacions

n16_El valor compartit (I)_implicacionsLa nova empresa, que sorgeix en la nova era, “l’era de la sostenibilitat”, aquí titulada com “empresa disponible“, té una missió dirigida també per crear valor compartit.

La generació de valor compartit  té una sèrie d’implicacions en la nova empresa. Es proposen els següents:

  • Inversió i endeutament: nous projectes, iniciatives, propostes i accions.
  • Direcció i govern: nous estils de lideratge, gestió d’equips i consecució de resultats.
  • Productivitat i eficiència: millores en el rendiment i en l’alineació dels involucrats.
  • Direcció de persones: sensibilitat, millora de la relació, comunicació i diàleg.
  • Gestió dels grups d’interès: benefici mutu, sinergies i aliances.
  • La cooperació: noves maneres d’obtenir èxits i objectius.
  • La comunicació: nous continguts, criteris i fórmules que produeixen més amplitud.
  • El report vs el retorn: rendició de comptes i gestió de respostes i contingències.

Totes i cadascuna de les implicacions seran desenvolupades en els següents articles del blog sobre la nova empresa emergent en l’era de la sostenibilitat.

La nova empresa adquireix com a nou paradigma de gestió la RSC, Responsabilitat Social Corporativa que incorpora en la seva estratègia, gestió i operativa.

Una de les principals conseqüències que genera l’adopció i desenvolupament de la RSC en l’empresa, és l’assumpció, ferma creença i decidida voluntat en el desenvolupament i l’assoliment de generar valor compartit.

La generació de valor compartit, es pot definir com “la definició de les polítiques i les pràctiques operacionals de l’empresa que produeixen tant una millora de la competitivitat de la mateixa com una millora en les condicions econòmiques i socials en les comunitats a on opera l’empresa”.

I mitjançant la generació de valor compartit, la comunitat a on opera dóna l’empresa li atorga l’anomenada “llicència social per a operar“. És una dels retorns més evidents que l’empresa obté amb l’aposta decidida de generar valor compartit.

Generar valor compartit suposa per a una empresa, per a qualsevol organització, incrementar el seu valor intangible, que sempre està present en la valoració de l’empresa per part dels inversors, que ja no només es guien pels resultats econòmics obtinguts. Per tant, les variables no financeres es tenen en compte cada vegada més i suposa una font identificativa de les perspectives de futur i existència de l’empresa.

Es pot concloure que generant valor compartit, l’empresa obté major probabilitat de sostenibilitat a llarg termini i un augment en la seva reputació i imatge corporatives.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top