Monthly Archives January 2016

El foment dels “BESOS” (II): accions

n12_El fomento dels BESOS (II)_accions

La nova empresa, que sorgeix en la nova era, la era de la sostenibilitat, s’ha titulat en el blog temàtic com a “empresa disponible“.

Com ja s va comentar en l’article anterior, l’empresa serà un “empresa besucona”, és a dir, tindrà com a una de les seves metes el donar “BESOS”, implicant cadascun d’ells un Benefici d’una Empresa SOStenible.

Per tant, en l’estratègia, gestió i operacions de la empresa, aquesta tindrà definida com un objectiu primordial en la presa de decisions, el fet de proporcionar “besos”, tant internament (identitat = > cultura empresarial) com externament (reputació = > imatge percebuda).

L’empresa haurà d’avaluar l’impacte i els efectes beneficiosos que comporta cada “beso”, analitzant tant els grups d’interès interns (directius, empleats, comandaments intermitjos, etc.) com externes (accionistes, assessors, proveïdors cadena de subministrament, clients, comunitat local, Administracions Públiques, mitjans de comunicació, subcontractes, etc.).

Per a al foment dels “BESOS”, es proposen una sèrie d’actuacions, a tots els nivells, per poder aspirar a tenir una societat “besucona”. Es proposen, entre moltes, les següents:

 • Incorporar la variable “besos” en la retribució de la direcció.
 • Analitzar l’aspecte “besos” a les decisions de l’empresa.
 • Incorporar la variable “besos” en la contractació pública.
 • Afegir l’acció de donar “besos” en l’actuació de les administracions públiques.
 • Promoure els “besos” en l’ensenyament, l’educació i la formació.
 • Analitzar l’aspecte “besos” en les decisions d’inversió.
 • Analitzar la variable “besos” en les decisions de compra d’un producte o servei.
 • Establir aliances en el tercer sector per promoure els “besos”.

És evident que l’acció de “besar” proporciona valor intangible a l’empresa, i encara que no té un reflex en valoració econòmica en els seus estats financers, sí que té un reflex en la projecció econòmica futura de l’empresa, pel que fa a una percepció de millora i de sostenibilitat en els seus resultats futurs.

I un dels més importants aliats per l’acció de promoure i difondre els “besos” a l’empresa, com ja es va esmentar en l’article anterior, és l’adopció i la incorporació de la Responsabilitat Social Empresarial, RSE. Per això és imprescindible quela direcció es doti d’un nou estil de lideratge, que també es va explicar en l’article anterior.

En conclusió, l’acció de “besar” és estratègica per a l’empresa, per les raons i els arguments formulats en l’anàlisi dels dos articles i, per tant, ha d’abastar a tota la cadena de valor de l’empresa, a totes les decisions a prendre per la alta direcció i a tots els grups d’interès identificats i que es relacionen amb l’empresa.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

El compromís (I): la seva raó de ser

n12_El compromís, la seva raó de ser

El nou ciutadà que sorgeix en la nova era, la era de la sostenibilitat, se li ha titulat amb el nom de “ciutadà moral“. I per a desenvolupar-se com a tal, per ser més acceptat i respectat i tenir “llicència social per a operar”, ha de triar i definir per una banda un propòsit que el guia, i per altra banda un compromís amb la societat.

a partir d’aquesta introducció, trobem que el nou ciutadà es serveix i utilitza dues guies:

 • La Guia interna, a partir del propòsit que ell mateix ha definit i que seguirà.
 • La Guia externa, a partir del compromís que ell es va a atribuir respecte al seu entorn.

La raó de ser del compromís és que el nou ciutadà no està sol, conviu amb els seus semblants, es relaciona, interactua i pren decisions que afecten als altres.

Identifica els seus grups d’interès que li afecten en major o menor mesura. En general, proposem els següents:

 • Família: la nuclear per la convivència i la resta per consanguinitat.
 • Amics: amb els seus diferents orígens (barri, escola, professió, aficions, etc.).
 • Els “influencers”: persones en què es recolza per aprendre aptituds, habilitats i capacitats.
 • Xarxes socials: persones que ja són en els grups anteriors i altres que només es coneixen per la xarxa social.
 • Els mitjans de comunicació: abans és una relació unidireccional, ara hi ha interacció.
 • Les Administracions Públiques: relacions de tipus fiscal, tributari i de diversa índole.
 • Els “professionals”: àmbit exclusivament vinculat a la carrera professional.
 • El Tercer Sector: ONG i entitats afins amb les quals col·labora.
 • El MEDI NATURAL: el lloc físic on viu i consumeix recursos i energia.

Segons el grau d’importància que el ciutadà dóna a cada grup d’interès, el compromís serà més o menys intens. Això implicarà més o menys relació i, per tant, grau de confiança.

Però el que diferencia al nou ciutadà és “el seu component de persona sostenible“, és la seva raó de ser motivada per la seva convivència amb el seu entorn i amb el medi natural. Com a resultat, adoptarà un compromís de foment del respecte, convivència i responsabilitat tant amb el seu entorn que formen els seus grups d’interès amb els que es relaciona com amb el medi natural.

I, en la mesura del possible, intentarà fomentar i promoure aquest compromís en la comunitat amb la qual conviu. Amb la seva perseverança en el seu compromís i amb el seu exemple, serà una persona més respectada i valorada, en la més alts valors ètics i de credibilitat.

El nou ciutadà és, doncs, una persona compromesa amb la societat i amb el medi ambient.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Ciutadà moral

Empresa i ètica (I): una nova cultura empresarial

n7_Editorial_novembre 2015

Aquest és el primer article dels dos articles previstos per abordar la temàtica referida a “l’empresa i l’ètica”.

Aquest article aborda aquest tema des de l’àmbit intern de l’empresa, tractant de portar idees per a la generació d’una nova cultura empresarial.

L’ètica tracta de l’estudi de la moral i del accionar humà per a promoure el comportament desitjable. Una sentència ètica suposa la elaboració d’un judici moral i una norma que diu com ha d’actuar els membres d’una societat.

D’altra banda, la professió se entén com una ocupació que es desenvolupa amb la fi de contribuir al benestar de la societat. Per realitzar aquesta tasca és necessari que professional (la persona que exerceix la mateixa) actuï amb responsabilitat, segons els requisits derivats de la llei vigent per al desenvolupament d’aquesta activitat.

L’ètica professional té per objecte regular les activitats realitzades en el marc d’una professió. En aquest sentit, és una disciplina que s’inclou dins de l’ètica aplicada ja que fa referència a una part específica de la realitat. L’ètica professional pot estar, d’alguna manera, en els codis deontològics que regulen una activitat professional. La deontologia forma part del que es coneix com a ètica normativa i presenta un conjunt de principis i regles d’obligat compliment.

Una organització és una associació de persones regulada per un conjunt de normes en funció de certs propòsits o finalitats.

La cultura té un doble significat principal: d’una banda, és el “conjunt de coneixement que permet a algú a desenvolupar el seu judici crític”. D’altra banda, és el “conjunt de formes de vida i costums, coneixements i grau de desenvolupament artístic, científic, industrial, en una època, grup social, etc.”.

A partir de les definicions anteriors, trobades a Wiquipèdia i en el diccionari de la RAE, Real Acadèmia Espanyola, es proposa des d’aquest article que, per a construir una cultura empresarial (sent l’empresa un exemple d’organització tali com s’ha definit anteriorment, en el que la seva finalitat és oferir a la societat béns i/o serveis), s’ha d’aplicar la deontología.

Fent ús del seu significat, l’elaboració d’un codi deontològic (o en el seu defecte, sent més estès i acceptat un codi ètic i/o de conducta), suposa elaborar un conjunt de principis i regles de compliment obligatori pels membres d’una empresa, en les seves diferents professions (codi deontològic en el sentit estricte del terme), rols i responsabilitats, en el sentit d’assenyalar com han d’actuar els membres d’una empresa.

S’estableixen una sèrie de recomanacions per al seu desenvolupament e implementació:

 • Crear un Comitè d’ètica, essent els seus membres escollits per consens per tot el personal.
 • Es redacta el contingut del codi, i es defineixen casos que condueixin a conflictes d’interès.
 • Establir criteris de compliment, privacitat, confidencialitat, comunicació i sancions.
 • S’ha d’aprovar per l’Alta Direcció i s’ha de difondre a tots els grups d’interès identificats.
 • Ha d’incloure mecanismes de denúncia, la protecció del denunciant i el seu tractament.
 • Reunions periòdiques del Comitè per actualitzar el contingut a partir de noves situacions.

Des de Responsablia, com consultoria especialitzada en el camp de la RSE, ajudem a les empreses a implementar el codi ètic o de conducta, que definirà la seva cultura corporativa.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Responsablia

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies