De l’estat de SOS a estat SOStenible (II): l’àmbit intern

L’empresa que sorgeix en la nova era, la era de la sostenibilitat, que han proposat titular sota el nom de “Empresa disponible”, s’ha vist en l’article anterior com ha evolucionat en la seva estratègia, la seva gestió, la seva cultura i el seu comportament, amb la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).

En el present article es proposen diferents aspectes del seu àmbit intern, és a dir, aspectes que afecten l’empresa en la seva identitat, la seva organització i a la seva operativa diària interna, tant a nivell professional com a nivell relacional.

A continuació es presenten les característiques d’índole interna que expliquen els diferents estats descrits en l’article anterior, “l’estat de SOS‘ (del que és prové) i “l’estat SOStenible” (al qual es té la intenció d’arribar), així com la seva evolució (la evolució té el símbol” = > “, que indica el canvi d’un estat a un altre):

  1. L’empleat és un recurs i, per tant, un cost = > l’empleat és una persona i, per tant, suposa una inversió a llarg termini.
  2. Els incentius, si existeixen, es basen en èxits econòmics = > els incentius incorporen assoliments socials i mediambientals.
  3. L’organització s’estructura en forma piramidal i règim jeràrquic = > l’organització s’estructura a partir d’un lideratge transversal i amb la gestió d’equips i xarxes.
  4. L’empresa només es preocupa de l’acompliment normatiu vigent per funcionar = > s’incorpora la figura del “compliance”, afegint el compliment a tota l’organització de la normativa interna que ha de saber i complir. Inclou la prevenció de delictes, el suborn i la corrupció.
  5. La formació és puntual i no planificada, doncs és considerada com una despesa = > la formació és una prioritat, és considerada una inversió i està planificada anualment.
  6. La innovació, si existeix, es troba en una àrea determinada = > la innovació i generació d’idees de millora és una competència de tots els membres de l’organització.
  7. En la selecció de personal, es dóna prioritat a la capacitació professional = > a la selecció del personal és valora tant l’aptitud com l’actitud i valors de la persona.
  8. No hi ha un codi de conducta i si existeix, no es coneix = > es comunica, prèvia participació i consens interns, el codi de conducta o ètic.
  9. Hi ha l’anomenat “efecte de soroll”, basat en la informació no contrastada e informal = > tota la informació rellevant es comunica a tota l’organització, per mitjans que garanteixin que tothom l’ha rebuda.
  10. La seguretat i salut laboral és un cost = > La prevenció de riscos laborals és una inversió i vol millorar l’entorn de treball i, per tant, la productivitat.

S’observa de forma explícita com afecta la incorporació de la Responsabilitat Social Empresarial a l’àmbit intern de l’empresa. S’han seleccionat aspectes concrets, amb tota probabilitat existeixen molts més, però s’ha fet un resum en forma de “decàleg”.

En l’article següent veurem les característiques que defineixen l’ambient extern (reputació) de l’empresa, que expliquen els diferents estats descrits i la seva evolució i transició d’un a l’altre

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top