Del bla, bla, bla, al ble, ble, ble

L’empresa que sorgeix en la nova era, “l’era de la sostenibilitat”, valora les paraules (bla, bla, bla), el que comunica que fa, però aquest missatge està alineat amb el què realment fa (més tard es veurà serà que, com un joc de paraules, al final s’arriba al “ble, ble, ble”).

D’aquesta manera, es supera l’estat anterior en el qual existia la xerrameca (bla, bla, bla) és superat a través de màrqueting visual i efectista, amb informes d’impacte social que no eren ni mesurables ni contrastables. Generalment aquesta xerrameca va coexistir amb l’existència de qüestionables pràctiques laborals, de drets humans i a la cadena de valor, així com en les pràctiques econòmiques i fiscals. Només es respon i reporta als accionistes e inversors, de vegades, fins i tot amb la sobreactuació i sobrevaloració. Les decisions són a curt plaç, amb una orientació exclusiva a objectius i no a valors compartits dins i fora de l’empresa.

Aquest estat anterior, és superar i millorat a través de l’adopció de la responsabilitat social empresarial en la seva estratègia i gestió. Per donar-ho a conèixer, ho te que comunicar a tots els grups d’interès identificats, no només a accionistes e inversors.

Amb això s’obté que l’empresa de la nova era, que ha estat anomenada “empresa disponible”, sigui una empresa “Ble, ble, ble”. En concret:

  1. És confortaBLE: hi ha un bon ambient de treball, el empleats tenen unes polítiques adequades de recursos humans i de valoració i de retenció del talent.
  2. És adaptaBLE: atén a les senyals que provenen del mercat, del sector en el qual opera, de l’entorn i medi ambient. També dels seus grups d’interès.
  3. És rendiBLE: no s’ha d’oblidar que, per ser capaç d’existir, ha d’aconseguir uns ingressos per sobre les seves despeses i a les seves obligacions i compromisos davant de tercers.
  4. És milloraBLE: adopta la millora contínua i la innovació com a motors del creixement, en els seus processos, procediments i programes, i també en les seves relacions.
  5. És visiBLE: mitjançant campanyes de màrqueting i comunicació, pels seus productes i serveis i també per la seva obra social i solidària.
  6. És palpaBLE: l’empresa són persones que estan relacionades entre elles però també i sobretot, amb altres persones, empreses i organitzacions. I sempre amb els seus signes d’identitat.
  7. És constataBLE: amb els seus informes de RSE i sostenibilitat, amb indicadors de rendiment en els àmbits econòmic, social i mediambiental.
  8. És creïBLE: per tots els apartats anteriors, verificats si cau per tercera part (auditoria), però amb la força que li dóna la prescripció dels seus grups d’interès.
  9. És desitjaBLE: els grups d’interès, des del seu punt de vista i paper respecte a l’empresa, valoren com a positiva per a la societat i el bé comú, la seva bona feina diària.
  10. Està disponiBLE: sempre està al servei de la societat en general i la comunitat local en particular, allà on estigui assentada i conviu amb la resta dels “agents socials”.

és, en definitiva, RESPONSABLE i SOSTENIBLE i, per tant, SUSTENTABLE (ble, ble, ble).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top