Empresa i Drets Humans (I): la RSE

3n4_Foto Editorial_juliol 2015Amb aquest article s’inicia una sèrie de tres articles dedicats a “L’empresa i els Drets Humans“.

En aquest article anem a analitzar, en general, doncs aquest tema dóna per a molta literatura, el paper que la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) desenvolupa en aquest tema tan delicat i, alhora, fonamental.

Trobem la següent definició de la RSE en la Estratègia Espanyola de RSE, estratègia 2014-2020, que depèn del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social: “La responsabilitat social de l’empresa és, a més de compliment estricte de les obligacions legals existents, la integració voluntària per part de l’empresa, en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, mediambientals i de respecte als Drets Humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb les parts interessades, responsabilitzant-se així de les conseqüències i dels impactes derivats de les seves accions”.

Per tant, els Drets Humans (DD. HH.) formen part de la pròpia definició de la RSE, amb la qual qualsevol estratègia empresarial en matèria de RSE haurà d’incorporar, inevitablement, en un dels seus elements de gestió, les actuacions efectuades en matèria de respecte dels DD. HH.

I les principals iniciatives internacionals en el camp de la RSE i de DD.HH., posen de manifest aquesta àrea d’incidència en la gestió de la RSE, els Drets Humans. Entre elles hi trobem les següents:

  • El Pacte Mundial de Nacions Unides.
  • Les línies directrius de l’OCDE per a les empreses multinacionals.
  • La Declaració tripartita de principis sobre les empreses multinacionals i la política social de l’OIT.
  • L’ISO 26000.
  • Els principis rectors sobre les empresa i els Drets Humans de les Nacions Unides.

Entre les mesures contingudes en l’esmentada Estratègia Espanyola de RSE, trobem les següents accions a implantar, relacionades amb els DD.HH.:

  • Respecte i protecció dels Drets Humans en tota la cadena de valor.
  • Promoure la incorporació de criteris socials, mediambientals, de Drets Humans i ètics en les licitacions i adquisicions públiques vinculades a l’objecte del contracte.
  • Estudi de “l’informe de la Representant Especial del Secretari General sobre la qüestió dels Drets Humans i les Empreses Transnacionals i altres empreses, John Ruggie,” del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

De tota manera, Espanya encara no ha aprovat el “Pla d’empresa i Drets Humans”.

En conclusió, malgrat la rellevància dels DD. HH. i els beneficis tangibles i demostrats que la implantació de la RSE implica a l’empresa, que culminen en la creació de valor intangible (prescripció, reputació corporativa, imatge de marca, la retenció de talent, innovació responsable, etc.), i tangible (mètodes existents de valoració i monetització de valor intangible), de moment, el que predomina són les intencions, les declaracions i les propostes d’accions.

Però els DD. HH. són un tema prou transcendental, que retardar la seva inclusió en les empreses com a element de gestió, a incloure en l’estratègia global i transversal de la RSE, és perjudicial per a la societat. I aquesta ha de ser la que, arran de la demanda de la seva exigibilitat en la gestió empresarial, atorgarà la coneguda com “llicència social per a operar”.

I des de Responsablia, com un actor social, donem suport a totes les accions a favor de la inclusió sense reserves, sense esquerdes i forma íntegra en contingut i abast, de la gestió dels DD. HH. a les empreses, més enllà del mer compliment normatiu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top