Empresa i preocupacions laborals (I): la productivitat

n11_Editorial_abril 2016_1

Aquest és el primer d’una sèrie de tres articles que tractaran la temàtica referida a “L’empresa i les preocupacions laborals“.

L’organització que incorpora la RSC, Responsabilitat Social Corporativa en la seva estratègia, gestió i operativa diària, té en compte, entre d’altres preocupacions, les laborals. Això implica que, a l’hora de prendre decisions, la variable laboral i com es veu afectada per les mateixes, es tenida en compte.

Per tant, l’àrea que aborda la gestió específica de les preocupacions laborals, comunament coneguda com l’Àrea de Recursos Humans (RR.HH.), ha d’incorporar el nou paradigma de gestió que emana de la inclusió de la RSC a la gestió.

S’enumeren a continuació les accions més conegudes que depenen d’aquesta àrea:

 • Selecció i contractació de personal & gestió d’anul·lació de la relació laboral.
 • Definició de llocs de treball, competències, habilitats i capacitats. Diversitat.
 • Promoció interna i retenció de talent. Oportunitats i processos incorporats.
 • Salaris, retribucions i altres formes de compensació.
 • Seguretat i salut laboral, gestió interna o externa, sensibilització i formació.
 • Formació continuada, plans de formació, ajuts, subvencions, etc.
 • Conciliació de la vida laboral amb la vida familiar, flexibilitat, normativa interna, etc.
 • Relacions amb els representants dels treballadors, la negociació col·lectiva.
 • Mètodes de resolució de conflictes, sancions, protecció als denunciants, etc.
 • Comunicació bidireccional, canals, interlocutors, incidència, etc.

Un dels principals objectius de l’Àrea de Recursos Humans és obtenir la màxima productivitat dels recursos humans empleats. A continuació s’indiquen les diferències entre l’aplicació o no de la RSC en l’organització per a la consecució de major productivitat:

 • Sense RSC, la visió de l’organització és que els seus RR.HH. són contemplats com a una despesa més de la mateixa. En temps de crisi, només es contempla una estratègia de reducció de la despesa total de l’organització i, per tant, també de la despesa de personal.
 • Amb la RSC, la visió de l’organització és que els seus RR.HH. són contemplats com a una inversió. En temps de crisi, es potencia la creativitat, la innovació i la generació de valor afegit que el personal pot incorporar, per canviar les coses.

I les repercussions que generen en els empleats, amb independència de la seva responsabilitat, són a grans trets les següents:

 • Sense RSC, el clima laboral, les condicions de treball i les relacions existents entre les persones són de competitivitat, manca de confiança i, per tant, d’inseguretat permanent. Això implica que els empleats estan menys feliços i per tant són menys productius.
 • Amb la RSC, el clima laboral, les condicions de treball i les relacions existents entre les persones són de col·laboració, treball en equip i això genera més confiança i seguretat de cada empleat, que significa més felicitat i, per tant, més productivitat.

Des de Responsablia, com a consultoria especialitzada en matèria de RS&S, Responsabilitat Social & Sostenibilitat, a partir de la incorporació de la RSC a les organitzacions, ajudem en la gestió dels ‘RR.HH. amb accions d’assessoria, formació i sensibilització que, en definitiva, generen una major productivitat de l’organització.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top