ENTREVISTA a Xavier Pladevall

xpladevall

Xavier Pladevall és Llicenciat en Administració i direcció d’empreses per Management School, Diplomat en Ciències de la Comunicació i Relacions Públiques per l’Escola Industrial de Barcelona; Llicenciat en Direcció Comercial per EADA; Llicenciat com “expert immobiliari, Graduat en Estudis Tècnics de la Construcció” per la Universitat d’Alcalá de Henares Madrid; Màster en Ciències dels Negocis per la Boston University (M.B.A.); Màster de “Estratègies de Màrqueting” per l’Institut Superior de Màrqueting de Barcelona; Diplomat en Tècniques de Motivació per a la UPC i finalment, Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals (3 especialitats) per la UPC.

Des de 1994 i fins avui, imparteix conferències i seminaris per a diferents empreses, institucions i escoles de negocis, en àmbits com la comunicació, gestió i prevenció de riscos laborals (PRL) i les seves responsabilitats legals.

Al mateix temps ocupa càrrecs de Conseller en matèria de seguretat en diversos Consells d’Administració i Comitès de Direcció. Per citar alguns exemples: Grup Sapa, Grup Alumini Hydro, Cantalou, Abertis, Grup Flex & Gate, Zambón, etc.

A l’actualitat és Gerent-Director General de AP Europreven (SPA, Servei de Prevenció Aliè) i Gerent-Director Tècnic de Fahrenheit Consultors, consultoria especialitzada en l’organització, gestió i optimització de recursos en l’àmbit preventiu.

Anteriorment havia ocupat la responsabilitat tècnica i de PRL a diferents empreses, així com altres llocs de direcció i com a Administrador.

Entrevista:

Responsablia : Com et defineixes a nivell personal i un nivell professional?

Xavier Pladevall : A nivell personal: persona dinàmica, creativa i proactiva, gelós de la meva família, amic des meus amics i disposat a ajudar a qui ho precisi si la causa és justa. “Una bona persona”.

Professionalment: em considero un bon comunicador, seriós, rigorós, amb una forta vocació de servei (ajudar a les empreses a reduir la seva sinistralitat, fent-los rendible la seva inversió preventiva).

Responsablia : Com a Gerent-Director General de Europreven AP (SPA), a partir de la seva àmplia experiència en matèria de seguretat i salut laboral, Creus que existeix una correlació entre les empreses que incorporen en la seva estratègia i gestió la RSC, Responsabilitat Social Corporativa, i un menor accidentalitat?

Xavier Pladevall: Si, per descomptat, en els meus 27 anys d’experiència en aquest sector he pogut constatar que les empreses que activament i voluntàriament contribueixen a la millora de la societat, són empreses ètiques i compromeses amb els seus treballadors duent a terme una gestió responsable dels seus recursos per aconseguir no només nivells d’accidentalitat 0, si no que en la gran majoria de casos, són “Empreses saludables”, esperant la millora sistemàtica de la salut dels seus treballadors a través de campanyes de promoció de salut.

Responsablia : Com a Gerent-Director Tècnic de Fahrenheit Consultors, consultoria especialitzada en l’organització, gestió i optimització de recursos en l’àmbit preventiu, Quines són les claus per a que una empresa sigui eficient en aquesta matèria?

Xavier Pladevall: Sens dubte l’eficiència ve donada per l’assoliment de l’objectiu “accidentalitat 0”, amb els mínims recursos possibles. Aquesta dita que és fàcil de dir és una tasca molt difícil, perquè només s’assoleix quan s’aconsegueix implicar a tots els estaments de l’empresa en la consecució de l’objectiu i per fer-ho hem de millorar la percepció del risc de tots els membres de l’organització, proporcionar els mitjans adequats per al desenvolupament de les tasques assignades i establir un sistema de seguiment i control en cap cas sancionador , si no que es centri en fomentar les actituds i desenvolupar les habilitats dels treballadors i comandaments de l’organització.

En aquest sentit, Seria un factor clau la implantació de la RSC, Responsabilitat Social Corporativa?

Xavier Pladevall: Si per suposat, una empresa responsable sempre s’assegurarà per preservar la integritat física i mental dels treballadors i les seves famílies, posant tots els mitjans (tècnics, tecnològics, humans, etc.) que siguin necessaris, per minimitzar el factor risc impedint així  accidents i malalties professionals.

 

Responsablia : En breu es va a implementar la ISO 45001, que regularà el “Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball”, en substitució de l’OHSAS 18001. Creus que la integració amb els altres sistemes de gestió “sota segell ISO” afavorirà la gestió preventiva de l’organització?

Xavier Pladevall: La recerca d’un sistema perfectament integrat ha esdevingut des de fa temps una cosa semblant a la cerca ” del Dorado “ . Hauríem de començar preguntant-nos Integrat amb què? Hi ha dues mirades: la macro i la micro.

La mirada macro es refereix a que cada sistema de gestió ha de ser alineat amb els resultats de l’empresa com a un tot, l’organització inicialment ha de vessat resultats econòmics per salvaguardar la seva supervivència i ha de tenir un comportament adequat amb el seu entorn i la seva gent.

La mirada micro es refereix a cada sistema no generi ineficiència, registres o procediments duplicats, treball en contravia, rivalitats entre líders de cada sistema, saber en que es diferencien i en què són similars és una tasca clau.

Pel que fa a l’estructura, la norma ISO 45001 adopta una nova estructura d’alt nivell comuna a la norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001. Això significa que té noves clàusules com a context de l’empresa, lideratge, planificació, etc., i altres clàusules que ja es poden trobar en les normes que ja hem esmentat. A més, el fet de que tots els requisits comuns de diferents normes tenen el mateixos números de clàusules i la mateixa estructura i forma de pensar, facilita la integració dels múltiples sistemes de gestió.

La norma ISO 45001 conté 10 clàusules i 10 annexos, en el que cada annex proporciona informació addicional per a cada una de les clàusules de la norma ISO 45001. M’agrada aquest enfocament, i tots a través d’aquest nou estàndard tinc la sensació de que estan tractant d’ evitar ambigüitats que van sorgir després de la publicació de la nova ISO 9001 e ISO 14001.

La part dels riscos i les oportunitats són molt més elaborades que en aquestes dos normes i això fa que sigui molt més fàcil d’entendre el que s’espera d’ells. D’altra banda, els annexos són molt bons per la norma ISO 45001. Tenir un annex separat per a cada clàusula d’informació addicional sens dubte serà útil per a tots els usuaris de la norma i els requisits que són clarament definits, per la qual cosa serà més fàcil de complir.

En aquest sentit, l’ISO 26000 és la “Guia de Responsabilitat Social”. Consideres convenient que existeixi una ISO 26001 que abordi el “Sistema de Gestió de RSC, Responsabilitat Social Corporativa? I la seva certificació?

Xavier Pladevall: No ho tinc clar encara, en principi i com a ideari no em semba malament, però em de partir del principi de que la Responsabilitat Social no és un tema per gestionar o administrar, sinó un tema que contribueix al desenvolupament sostenible i per extensió a la societat. Això significa que es poden gestionar programes de Responsabilitat Social però no la Responsabilitat Social en sí mateixa.

D’altra banda, l’ISO 26.000 va ser concebuda com una Guia per donar alineacions no per certificar i el seu mateix text ho diu: “Aquesta norma internacional no és una norma de sistemes de gestió. No és adequada, ni pretén servir per a propòsits  de certificació, o us regulador o contractual. Qualsevol oferta de certificació o sol·licitud per obtenir una certificació segons la norma ISO 26000 es considera una tergiversació de la finalitat i la intenció d’aquesta Norma Internacional i una mala utilització de la mateixa. Donat que aquesta norma internacional, no conté requisits, cap certificació seria una demostració de la conformitat en relació amb aquesta norma internacional».

El principi objectiu d’aquesta guia, és fomentar que les empreses integrin la Responsabilitat Social en les seves pràctiques diàries i aquesta integració varia en funció d’aquestes pràctiques, llavors no seria necessari un altre sistema de gestió sinó integrar-la Responsabilitat Social als sistemes existents.

Crec que abans de prendre la decisió de si e fa o no una Norma ISO 26001 o qualsevol Norma ISO basada en la ISO 26000, cal avaluar aquestes qüestions plantejades tenint en compte que el principal risc que hi ha és que es confongui un sistema de gestió de Responsabilitat Social basat en una norma que només proporciona orientacions.

 

Responsablia : És evident que fa falta més pedagogia i sensibilització en les matèries de PRL, Prevenció de Riscos Laborals, i  RSC, Responsabilitat Social Corporativa. En el que fa referència a la pedagogia, Quin creus que ha de ser el paper que ha de jugar l’educació i la formació? Quins canvis o millores proposes?

Xavier Pladevall : Particularment us diré que estic molt decebut amb el sistema educatiu del país i amb les institucions. Des del meu punt de vista només es poden evitar els accidents a partid de la conscienciació i la millora de la percepció del risc per part de tota la societat.

Si partim del fet de que truncar un mal hàbit és una tasca molt difícil, només podrem evitar els accidents amb una poderosa arma anomenada formació, i aquesta s’haurà d’articular en dos sentits:

Un encaminat a millorar actituds i habilitats als treballadors actuals, òbviament això no s’aconsegueix amb teòriques formacions dogmàtiques enfocades a cobrir un requeriment administratiu burocràtic, però més aviat tot el contrari, amb formacions molt pràctiques impartides des de la trinxera, adaptades a la realitat circumscrita del treballador, sempre des de la participació i el diàleg potenciant la seva reflexió, projectant la relació causa-efecte i en conseqüència les conseqüències de l’accident.

L’altre ve impulsat des de les escoles per a generar cultura preventiva a les noves generacions a fi de que quan s’incorporin al mercat de treball estiguin hiper-sensibilitzades en aquest tema i no conceben treballar ni fer treballar als seus treballadors de manera insegura.

A data d’avui això és ciència ficció, perquè ni la classe política està involucrada en la gestió del canvi en aquesta qüestió més enllà de la captació de vots en períodes electorals, ni des de els APAS de les escoles es reclama de manera generalitzada aquest tipus d’actuacions. Espero que amb el temps podem aconseguir-ho.

Per què fa referència a la sensibilització, Quines accions proposes per a desenvolupar en l’organització per afavorir la implicació dels treballadors? Quines competències, habilitats i capacitats creus que cal potenciar en ells?

Xavier Pladevall : no crec que s’hagi d’inventar “la sopa d’all” simplement tenim que copiar dels que saben més que nosaltres, els nord-Americans, que porten molts més anys que nosaltres ficats en el tema, amb significativament millors resultats que nosaltres.

Crec que partint de la base de que la sensibilització ha d’anar en cascada, el primer que s’hauria de fer és sensibilitzar la Direcció i acte seguit a la cadena de comandaments intermitjos. Com fer-ho?

Començaria per proporcionar 2 sessions de responsabilitats, una encaminada a deixar clar quines responsabilitats se’ls hi podrien demanar davant un accident d’un empleat de la seva empresa, les seves conseqüències per a ell i l’organització. Em pregunto, puc fer jo be la meva feina si no se perquè ho de fer d’una manera i no d’una altra?

La segona seria que una sessió idèntic centrat les responsabilitats en les que s’incorren en el cas de no fer una adequada coordinació d’activitats empresarials. Al meu entendre no té sentit sensibilitzar al treballador si la cadena de comandament no és, si no predica amb l’exemple, si no fomenta la seguretat i dota de mitjans apropiats per a l’exercici de les seves funcions de manera segura.

La meva segona proposta és que la direcció de la Direcció General de comú consens amb RRHH i prevenció, repartir un procediment d’actuació en prevenció a tots els comandaments de l’empresa, de manera que tots estiguin alineats (que fer, com, quan, on i per què), en l’exercici pedagògic d’integrar la prevenció en totes les àrees funcionals de l’empresa.

En tercer lloc, la formació del treballador d’una manera pedagògica, és a dir, molt pràctica i adaptat al seu lloc estricte, assignant un tutor a través del “team leader” en la gestió del canvi de les seves actituds i habilitats.

En quart lloc, implicar a la Direcció General en el seguiment i control de la millora en matèria de PRL, de les actituds i habilitats de tots els treballadors . El “team leader” reporta a la Direcció General i a RR.HH. i aquests l’encadenen a les polítiques de RR.HH.de l’empresa véase el sistema d’incentius d’empresa.

 

Responsablia : Finalment, et demanem que comparteixis amb nosaltres una frase, un llibre i una referència que hagin influït en el teu desenvolupament personal i professional.

Xavier Pladevall:

Frase : “Si no pots ser pi a la part alta del turó, siguis mala herba a la vall, però has de ser la millor mala herba de tot el torrent, mai venceràs pel volum si no per ser el millor del que facis “. (Martin Luther King)

Llibre : L’organització Fractal.

Referrer : Nelson Mandela.

Responsablia : Moltes gràcies Xavier per responent el nostre breu qüestionari, ha estat un plaer tenir-te al nostre catorzé número del butlletí de RESPONSABLIA. Espero hagi estat d’interès als nostres subscriptors i lectors del butlletí, als que enviem una salutació afectuosa.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top