Empresa i preocupacions laborals (III): prevenció

n13_Editorial_juny 2016

Aquest és el tercer i últim article que tracta la temàtica sobre “L’empresa i les preocupacions laborals“.

Com ja es va dir en els dos anteriors articles, l’organització que incorpora l’ RSC, Responsabilitat Social Corporativa en la seva estratègia, gestió i operativa diària, per una banda considera les  preocupacions laborals a l’hora de prendre les seves decisions i, d’altra banda, fomenta i promou la relació, el diàleg i la comunicació entre els seus membres.

Un dels aspectes més sensibles i que afecten directament els membres d’una organització és la referent a la seguretat i salut laboral. També és coneguda sota el títol de “Prevenció de Riscos Laborals“.

La integritat, seguretat i salut física, psicològica, mental, emocional i afectiva de cada membre d’una organització, és un aspecte primordial que, si es gestiona adequadament, proporciona molts beneficis a l’organització. Entre d’altres, es contemplen els següents avantatges per aplicar una correcta gestió dels riscos laborals:

 1. Major productivitat: el rendiment de treball millora significativament.
 2. Millor clima de treball: minimització dels conflictes, afavorint el treball en equip.
 3. Major retenció del talent: més arrels per una sensació de ser atès i valorat.
 4. Menor absentisme: menys probabilitat d’ocurrència de malalties laborals.
 5. Menor accidentalitat: menys probabilitat d’accidents que afecten a les persones.
 6. Estalvi de costos: per l’addició de les causes anteriors.
 7. Millor valoració, prescripció: opinió positiva de l’organització.
 8. Major alineació d’objectius: compromisos i objectius s’aconsegueixen amb un major ímpetu.
 9. Millora de les relacions : un clima relaxat i agradable ho afavoreix.
 10. Millora dels resultats : per la suma de totes les causes anteriors.

Però tot això s’aconsegueix mitjançant una adequada seqüència d’actuació, proposant la següent:

 1. L’aprovació per la Alta Direcció de la Política de PRL, Prevenció de Riscos Laborals.
 2. Comunicació a tota l’organització de la Política de PRL.
 3. Implicació de tots els comandaments, sobretot dels comandaments intermitjos.
 4. Realització de procediments, processos i documents per definir responsabilitats, actuacions, competències, llocs de treball, etc., a tota l’organització.
 5. Formació corresponent en funció de la feina a desenvolupar.
 6. Sensibilització adequada per fomentar i promoure la salut i seguretat tant a l’entorn del treball, com a l’entorn personal i familiar.
 7. Tot això es recull en el anomenat “Pla de PRL“, que s’haurà de comunicar a tota l’organització.
 8. Cada any es fa la “Memòria anual“, amb la descripció de l’activitat preventiva efectuada, la gestió i actualització dels riscos, la consecució i assoliment dels objectius i l’anàlisi de les mesures preventives, correctores i de millora realitzades. També s’afegeix la proposta per al proper any en aquesta matèria, els seus objectius, metes i plans a realitzar.

Des de Responsablia , com a consultoria especialitzada en el camp de RS&S, Responsabilitat Social & Sostenibilitat, a partir de la incorporació de la RSC a les organitzacions, ajudem en la gestió de la PRL, Prevenció de Riscos Laborals, amb accions d’assessorament, formació i sensibilització que, entre d’altres beneficis, afavoreix i fomenta la consecució “d’una organització saludable”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top