Per què incorporar la RSC a l’empresa?

CA_newsletter-image4-m15

 

 

 

 

 

 

 

En l’Editorial anterior es mostrava el que significava per a una empresa la incorporació de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en la seva estratègia, governança i gestió. De forma resumida suposava incorporar inquietuds socials, ambientals, laborals i de drets humans.

Des de Responsablia, proposem un esquema (veure dibuix que il·lustra aquest editorial), en el qual es detalla de manera individualitzada, el per què una organització hauria d’incorporar cada una de les preocupacions abans esmentades.

Per tant, podem distingir dos tipus d’organitzacions:

1r) Les que no incorporin RSE: només els preocupa els criteris econòmics, amb els que es maximitza el benefici i es considera el valor tangible.

2n) Les que si incorporen la RSE: a més de les preocupacions econòmiques també afegeixen preocupacions d’indole social, mediambiental, laboral i de drets humans.

Què suposa afegir aquestes preocupacions noves a les primigènies econòmiques?

Es realitza una anàlisi per a cadascuna d’aquestes preocupacions noves; al mateix temps, aquest anàlisi és molt significatiu i aclaridor quan es tracta de sospesar una organització la idoneïtat de la incorporació de la RSE. L’anàlisi següent:

  • Afegir la preocupació mediambiental: significa un estalvi de costos per a l’organització i una contribució al canvi climàtic.
  • Afegir les preocupacions socials i ètiques: per a l’organització significa un augment de la seva reputació e imatge de marca i una major acceptació o llicència social per operar.
  • Afegir les preocupacions laborals i de drets humans: suposa per a l’organització una millora de l’entorn laboral i una millora de la productivitat i eficiència.
  • Afegir TOTES les preocupacions implica un augment del valor intangible, que implica entre d’altres conseqüències, una millor atracció de capitals, així com un millor accés a les fonts de finançament.

Hi ha un munt de derivacions e implicacions més específiques que afecten a les diferents àrees i departaments de l’organització a l’hora d’avaluar i integrar totes aquestes preocupacions; però és evident que, al ser l’organització “un ésser eminentment econòmic”, és en aquest llenguatge, la llengua de l’economia, pel qual s’hauria de raonar i argumentar a favor de la inclusió de la RSE en l’organització. Creiem que és el llenguatge “que l’empresa entén millor” a l’hora de valorar aquest assumpte del “per què incorporar la RSE”. Quant més gran sigui l’abast i les arrels de la RSE en l’organització, major serà el seu retorn del valor intangible.

Per tant, a l’hora de decidir sobre compres, marketing, comunicació, recursos humans, etc., l’organització haurà d’incorporar aquests “nous criteris” que impliquen l’adopció de la RSC, que s’afegeixen als criteris econòmics ja existents.

Des Responsablia , creiem que la RSE és voluntària, però al ser cada vegada més exigida i demanada per la societat, el seu paper en l’estratègia de les organitzacions s’incrementarà. I hem intentat explicar en aquest article que l’adopció de RSE per l’organització implica conseqüències econòmiques favorables i sòlides a llarg termini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top