Què és la RSE?, com es porta a terme?

Responsabilitat Social Empresarial, en endavant RSE, s’aplica no només a les empreses, també a tot tipus d’organitzacions, incloent-hi les públiques i concertades.

Per Responsablia, la RSE és una necessitat davant de la nova era o el canvi de paradigma en el qual la societat exigeix ètica i transparència en les organitzacions.

Aquest fet indiscutible mereix una resposta clara i precisa de les organitzacions. La pregunta és: com fer-ho? Partirem de la definició de RSE i llavors es proposa una actuació a seguir, recollint els requisits inherents i que van incorporats en la definició.

El concepte de RSE té nombroses definicions. Farem servir com a referència la definició inclosa en la recentment aprovada “Estratègia Espanyola de RSE, període 2014-2020”, a la pàgina 4. diu: “La Responsabilitat Social de l’empresa és, a part de l’estricte compliment de les obligacions legals vigents, la integració voluntària per l’empresa, en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparent amb els seus grups d’interès, assumint així la responsabilitat per les conseqüències i els impactes derivats de les seves accions”. Aquesta definició va ser aportada per la Subcomissió parlamentària per promoure la RSE, en el seu informe presentat el juny de 2006. Aquest informe és conegut com “El llibre blanc de la RSE”.

A partir de la definició proposada, des de Responsablia proposem un sistema de gestió per dur a terme la integració de la RSE a l’organització. La proposta és la següent:

1) Compromís públic d’incorporar la RSE: s’aplica a totes les decisions que es prenen. S’efectúa des de la cúpula de l’organització i es dirigeix als principals grups d’interès.

2) Marc general d’actuació: definir les directrius i pautes de comportament. Serà impulsat per l’Alta Direcció i serà d’obligat compliment pels empleats i els que treballin amb i per a l’organització.

3) Planificació estratègica: establir objectius i plans específics. La consecució dels mateixos es farà mitjançant programes, actuacions i accions convingudes per les parts implicades en cadascun d’ells.

4) Avaluació i seguiment: definir indicadors de seguiment i/o rendiment. Integrar-los en el cuadre de comandament de l’empresa. Possibilitat de modificar els objectius i plans d’acord amb el seguiment i les desviacions observades.

5) Comunicació i posada en valor: es dirigeix a tots els grups d’interès, en el que es projecta una imatge de marca i d’organització responsable. La informació ha de ser transparent i tangible, és a dir, que els grups d’interès puguin avaluar els resultats obtinguts.

6) Auditories en l’àmbit de la RSE: es porta a terme des de la “memòria de sostenibilitat”, comunicada a l’apartat anterior. Consisteix en una auditoria externa que emet les seves conclusions al respecte, amb la seva publicació íntegra.

Des de Responsablia, creiem que la RSE és voluntària, però al ser cada vegada més exigida i demanada per la societat, el seu protagonisme en l’estratègia de les organitzacions s’incrementarà. En conclusió, el medi per aconseguir la sostenibilitat a l’organització serà incorporar la RSE.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top