Monthly Archives May 2016

El valor compartit (I): implicacions

n16_El valor compartit (I)_implicacionsLa nova empresa, que sorgeix en la nova era, “l’era de la sostenibilitat”, aquí titulada com “empresa disponible“, té una missió dirigida també per crear valor compartit.

La generació de valor compartit  té una sèrie d’implicacions en la nova empresa. Es proposen els següents:

 • Inversió i endeutament: nous projectes, iniciatives, propostes i accions.
 • Direcció i govern: nous estils de lideratge, gestió d’equips i consecució de resultats.
 • Productivitat i eficiència: millores en el rendiment i en l’alineació dels involucrats.
 • Direcció de persones: sensibilitat, millora de la relació, comunicació i diàleg.
 • Gestió dels grups d’interès: benefici mutu, sinergies i aliances.
 • La cooperació: noves maneres d’obtenir èxits i objectius.
 • La comunicació: nous continguts, criteris i fórmules que produeixen més amplitud.
 • El report vs el retorn: rendició de comptes i gestió de respostes i contingències.

Totes i cadascuna de les implicacions seran desenvolupades en els següents articles del blog sobre la nova empresa emergent en l’era de la sostenibilitat.

La nova empresa adquireix com a nou paradigma de gestió la RSC, Responsabilitat Social Corporativa que incorpora en la seva estratègia, gestió i operativa.

Una de les principals conseqüències que genera l’adopció i desenvolupament de la RSC en l’empresa, és l’assumpció, ferma creença i decidida voluntat en el desenvolupament i l’assoliment de generar valor compartit.

La generació de valor compartit, es pot definir com “la definició de les polítiques i les pràctiques operacionals de l’empresa que produeixen tant una millora de la competitivitat de la mateixa com una millora en les condicions econòmiques i socials en les comunitats a on opera l’empresa”.

I mitjançant la generació de valor compartit, la comunitat a on opera dóna l’empresa li atorga l’anomenada “llicència social per a operar“. És una dels retorns més evidents que l’empresa obté amb l’aposta decidida de generar valor compartit.

Generar valor compartit suposa per a una empresa, per a qualsevol organització, incrementar el seu valor intangible, que sempre està present en la valoració de l’empresa per part dels inversors, que ja no només es guien pels resultats econòmics obtinguts. Per tant, les variables no financeres es tenen en compte cada vegada més i suposa una font identificativa de les perspectives de futur i existència de l’empresa.

Es pot concloure que generant valor compartit, l’empresa obté major probabilitat de sostenibilitat a llarg termini i un augment en la seva reputació i imatge corporatives.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

El compromís (V): retorn emocional

n16_El compromís, retorn emocionalEl nou ciutadà, que sorgeix en la nova era, “l’era de la sostenibilitat”, s’esmenta en aquest bloc com “ciutadà moral” i adquireix un compromís social, sent una de les característiques que el defineix.

En els articles anteriors que expliquen i desenvolupen aquest compromís, es menciona que el compromís s’adquireix a partir de les seves preocupacions i anhels. Selecciona i tria les vies d’atenció i d’assistència que més i millor cobreixen les seves expectatives i desenvolupa habilitats per poder desenvolupar aquest compromís.

En aquest article s’Intentarà respondre a la següent pregunta: Quin és el retorn que obté et nou ciutadà amb el desenvolupament del seu compromís social?

Òbviament, el retorn no és econòmic, és un retorn emocional. Les diverses fórmules per a desenvolupar el compromís, com poden ser l’ajut i/o assistència personal/voluntariat corporatiu/grup d’acció social, etc., produeixen un retorn individual/clima organitzacional/grupal emocional/d’ambient de treball/pertinença al grup, respectivament.

Es proposen una sèrie de característiques que formen part del retorn emocional, que també defineixen l’esperit que impregna el compromís social. Serien els següents:

 • L’obtenció de noves experiències i realitats socials, que millora el seu coneixement.
 • Promoció de les bones relacions i harmonia en la comunitat.
 • La solidaritat com a valor emergent i compartit.
 • Educació en valors, la seva promoció i difusió amb l’exemple.
 • Generació d’esperança per a un futur millor, establint les bases en el present.
 • Acció social i de col·laboració com a font de solucions omunitàries.
 • Adhesió al compromís comunitari basat en les necessitats dels seus membres.
 • Font de generació de confiança i credibilitat, fins i tot arribant a ser referent.

En definitiva, al nou ciutadà el produeix el desenvolupar el seu compromís un sentit definit per:

 • Tranquil·litat d’esperit i de consciència.
 • Sentit de pertinença a una comunitat.
 • Saber-se útil i respectat per la comunitat.

En resum, el nou ciutadà arriba a sentir-se bé amb si mateix i amb els altres. I aquesta sensació de felicitat ajuda a desenvolupar a nivell professional una sèrie d’actituds que poden ser beneficioses per l’organització a on fa el seu treball, generant un valor afegit intangible (talent) i tangible (productivitat).

El nou ciutadà, per tant, rep un retorn emocional que redunda en la millora de les seves capacitats, actituds i comportament que, sens dubte, es tindran en compte per una organització que cerca membres responsables.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Ciutadà moral

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies