la missió

El propòsit (II): la missió

El nou ciutadà, que es manifesta en la nova era, la era de la sostenibilitat, aquí concebut sota el nom de “ciutadà moral”, té un propòsit que el guia. Ja es va explicar en l’article anterior la interpretació i l’abast del mateix, així com la seva composició, format per cinc elements: la missió, la passió, la vocació, la professió i el reconeixement.

En aquest article és proposa i especifica el primer element, la missió. Com ja es va comentar, la missió és la definició del propòsit, la definició interioritzada de desenvolupar una comès a la vida.

El nou ciutadà considera una sèrie de factors en l’establiment de la missió. Serien les raons per què el “ciutadà moral” defineix la missió. Aquests factors proposats, es detallen a continuació:

I. Factors primaris, que es subdivideixen en:

  1. Factor econòmic: es materialitza a través del desenvolupament del quart element o component del propòsit, que és la professió, que s’explica més endavant. Com ja s’ha comentat a l’hora de definir-lo, és el mitjà i la forma de realitzar i aconseguir la missió.
  2. Factor ambiental: incorpora la seva acció i comportament pel que fa a l’entorn natural amb el qual conviu.
  3. Factor social: incorpora la voluntat de ser solidari, voluntat de co – participar en el desenvolupament d’una comunitat en la qual el concepte i ideal “del bé comú” té un lloc i s’alinea amb la idea de la sostenibilitat social pensant a les generacions futures.

II. Factors superiors, que es subdivideixen en:

  1. Factor ètic: en un article anterior ja es va proposar que el nou ciutadà practicava el anomenat “eticisme”, definit com a codi en que es basa el raonament sobre el que el nou ciutadà fonamenta la seva conducta i comportament.
  2. Factor humà: inclou el respecte dels drets humans, el respecte a la diversitat i el respecte a altres creences, costums, tradicions i cultures. En definitiva, un respecte per la diferència del pensament, també entés com una manera d’aconseguir més creixement personal i més coneixement.

En general, els factors superiors es desenvolupen en la persona en la seva etapa educativa i els factors primaris es manifesten en la seva etapa formativa. Als factors superiors hi ha una acció decisiva d’actuació de l’entorn immediat de la persona, sent la família la més comú i natural. En canvi, pels factors primaris el nou ciutadà té major autonomia i poder de decisió i fins i tot la capacitat de canviar d’opinió per redirigir la seva orientació.

A nivell intern, el nou ciutadà necessita definir un projecte que encaixi en la societat, però que es percebi com a socialment acceptat per aquella. A nivell extern, existeixen referències a les que es pretén “copiar”, “seguir” o “imitar”, però amb la diferenciació de la personalitat i el comportament, “el seu toc personal”.

Tot això comporta una justificació de per què el nou ciutadà defineix el seu propòsit, a través de la missió. No obstant això, cal precisar en aquest punt que, malgrat el fet que el propòsit es limitava a l’àmbit específic professional, és a dir, no afectava a “l’ocupació de la resta del temps”, la missió és extrapolable i extensible a la conducta i comportament que el nou ciutadà desenvolupa tota la seva vida, i no només en l’àmbit professional.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top