ENTREVISTA a: José Luis Retolaza Ávalos

José Luis Retolaza Ávalos

Càrrecs

 • Vicepresident de l’Associació Aurkilan (promoció de l’economia social i solidària)
 • President d’EBEN (European Business EthicsNetwork) Espanya.
 • Senior Research Fellow a la Deusto Business School (Universitat de Deusto).
 • Director General de GEAccounting (Global Economic Accounting) AIE.
 • Visiting Professor de la Universitat del País Vasc.

 
Formació (principal)

 • Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UPV/EHU.
 • Màster en Finances Avançades per la UPV/EHU.
 • Expert en Tècniques Estadístiques Robustes per la UNED.
 • Llicenciat de Grau en Filosofia per la Universitat de Deusto.
 • Llicenciat en Psicologia (clínica e industrial) per la UNED.

Experiència professional (principal)

 • Soci director de diverses empreses de consultoria: OPE consultors, Grup Integra, Grup TECA, Bultz-Lan Consulting.
 • Director de formació i ocupació de Caritas Diocesana de Bizkaia.
 • Conseller del CERRM (Centre Europeu per a la requalificació i reconversió davant les mutacions).

Entrevista

Responsablia: Com et defineixes a nivell personal i un nivell professional?

José Luis Retolaza: no m’agrada molt parlar per mi mateix, ni em considero el suficientment interessant com per a que els lectors els interessi la meva pròpia autodefinició. En qualsevol cas es podria dir que em considero un missioner amb la pretensió de transformar el món cap a millor, canviant la lògica de l’empresa i l’economia.

Responsablia: Des de la seva experiència en la Deusto Business School i la Universitat del País Basc, creus necessari incorporar els elements ètics per a la formació de nous directius i dels nous alumnes de grau que desenvoluparan les seves professions i/o nous projectes d’empresa? En els programes actuals (escoles de negocis i universitats), existeixen de forma explícita, s’imparteixen de forma implícita o no consten?

José Luis Retolaza: L’ètica, per acció o omissió, és troba implícita en qualsevol decisió empresarial, i és necessari que així ho traslladem en els processos de formació. És necessari que renunciem a aquella imatge mecanicista de l’economia, en la qual sembla que les decisions són estrictament tècniques. Els directius que han generat la crisi actual, en gran mesura per la transferència de risc moral a tercers, han estat alumnes excel.lents de les millors universitats del món. Si aquest és el resultat; és evident que alguna cosa hem fet malament i s’hauria de treballar amb més diligència per tal que aquesta situació “d’amoralitat” dels directius no es tornés a repetir. Possiblement l’ètica ha de ser un contingut explícit integrat en cadascuna de les assignatures o cursos del pla d’estudis corresponent; i plantejada, no com una adquisició de coneixements, sinó, fonamentalment, com a desenvolupament d’habilitats i competències.

Responsablia: Des de la teva experiència docent ja esmentada anteriorment, s’incorpora la gestió de la RSE, Responsabilitat Social Empresarial en els diferents programes? En quin grau i abast?

José Luis Retolaza: En la meva opinió, la RSE és una realitat emergent que ha anat guanyant un buit progressiu en la majoria dels programes; un altre tema és la reflexió sobre el paper que pot jugar el RSE, com a eix central de l’empresa, o com un aspecte merament subsidiari o instrumental de la gestió econòmico-financera. Lamentablement molts professors no són capaços de modificar una lògica prèviament apresa, on apareix la maximització de beneficis com un “mantra”. En qualsevol cas, m’agradaria esmentar que per a mi, la RSE no solament són unes crosses; el veritable repte és aconseguir la centralitat del “bé comú” o valor social com un leitmotiv de les empreses i organitzacions.

Responsablia: Com a president de la Junta Directiva de EBEN-Espanya, la branca espanyola de la European Business Ethics Network (EBEN), Associació d’àmbit europeu creada el 1987 per promoure l’estudi i l’aplicació de l’ètica en l’àmbit de les organitzacions, els negocis i l’economia, com creus que s’ha d’incorporar el component ètic en la presa de decisions de les persones, en els seus diferents rols de de consumidor, inversor, accionista, etc., i que arreli en ella?

José Luis Retolaza: En primer lloc, crec que cal desenvolupar una teoria de firma alternatiu, a on l’empresa sigui considerada com una xarxa de persones que comparteixen diferents recursos per a generar valor, com a mínim per a tots els participants. La comprensió de l’empresa vinculada únicament al recurs econòmic, i entesa com a “propietat” dels accionistes, és un anacronisme del segle XIX que hem mantingut per múltiples desídies e interessos al llarg del segle XX. Ja és hora de desenvolupar un nou model teòric que expliqui millor el què és una empresa, i quins han de ser els seus objectius principals. Aquesta nova perspectiva, hauria de relegar l’aspecte transaccional de les organitzacions a un factor merament instrumental, dirigint-les cap a la dimensió relacional i transcendent de la persona.

Responsablia: Hi ha un auge en el camp del mesurament del valor social generat per l’empresa, un dels teus camps de recerca. Existeix una correlació entre la incorporació de le RSE a la estratègia i gestió de les empreses i el valor social generat? Y amb a incorporació d’un codi d’ètic o de conducta, elaborat per un Comitè d’ètica?

José Luis Retolaza: Tant la mesura del valor social, la RSE o els codis ètics coincideixen en la preocupació pels aspectes no financers d’una organització, i per l’impacte de la seva activitat en la societat o en tercers. Dit això, els tres àmbits d’actuació que senyales responen a lògiques d’intervenció diferents. El mesurament del valor social en el seu enfocament més holístic es refereix a la necessitat d’incorporar una comptabilitat social en les organitzacions que ens pot donar una imatge fidel del valor social que una empresa està generant o destruint. Com a ciutadà, no estic especialment interessat en els informes econòmico-financers de les empreses, que entenc tindran interès principalment als seus accionistes, i potser instrumentalment a altres parts interessades; no obstant això, estic molt interessat en el valor social que generen o destrueixen, ja que, com a ciutadà, m’afecta directament. No obstant això és molt difícil trobar informació sobre aquest tema i en qualsevol cas, poder traduir-lo de variables qualitatives a valor monetari; traslació necessària si vull fer anàlisis comparatius, o integrar realment la gestió del valor social amb la gestió econòmico-financera. El dotar-nos d’un sistema intersubjetivament acceptat de comptabilitat social, permetria situar la generació del valor social en el centre de l’empresa, o almenys en paral·lel al valor econòmico-financer; i això permetria avançar en aquesta nova lògica sobre la funció de l’empresa, de la que hem parlat anteriorment.

Responsablia: Finalment, et demanem que comparteixis amb nosaltres una frase, un llibre i un referent, encara que no siguin de l’àmbit de l’ètica, la RSE, l’empresa o el valor social que genera l’activitat de l’empresa:

José Luis Retolaza:         

Frase: “¡Sonamos muchachos! ¡Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno!” Mafalda.

Mafalda

Llibre: “Las grandes representaciones del Mundo y la Economía a lo largo de la Historia“ de René Passet.

Referent: “Un referent simbòlic és la revolució francesa. Em sembla que de la monarqui absoluta a la democràcia hi ha una distància més gran que la que suposa substituir la actual tecnocràcia en el govern de les empreses per una governança participativa del conjunt d’stakeholders”.


Responsablia: MOLTES GRÀCIES José Luis per respondre el nostre petit qüestionari, ha estat un plaer comptar amb tu en la nostra setena edició del butlletí de RESPONSABLIA. Espero que hagi estat d’interès pels nostres subscriptors i lectors del butlletí, als quals enviem una afectuosa salutació.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top