Les necessitats a cobrir

La nova empresa, que sorgeix en la nova era, l’anomenada era de la sostenibilitat, ha de satisfer les seves necessitats. Per analogia amb la coneguda teoria de Maslow, amb la seva “piràmide” a partir de la jerarquia de les necessitats humanes, es pot establir una altra piràmide aplicada a la nova empresa, aquí coneguda com a “empresa disponible”.

Es proposen una sèrie de necessitats que ha de cobrir i satisfer la nova empresa, per poder perdurar en el temps. L’ordre és similar al ja conegut, primer s’indiquen les bàsiques o primordials i, a la part superior, trobem la necessitat d’innovar.

Definim les següents necessitats de la nova empresa:

  1. Rendibilitat: obtenció de beneficis, retorn de la inversió i guanys.
  2. Legalitat: acompliment legal, jurídic, comptable, fiscal, laboral, govern corporatiu, etc.
  3. Col•laboració: generació de sinergies, joint venture, acords, patrocinis, etc.
  4. Sostenibilitat: implantació de la RSE, codi deontològic, Drets Humans, etc.
  5. Innovació: gestió del canvi, lideratge, millora contínua, recerca, etc.

El primers 3 nivells de necessitat, que podríem anomenar “necessitat de créixer” i els 2 següents nivells com “necessitat de romandre”.

Es proposen una sèrie d’activitats, accions i responsabilitats de gestió que la nova empresa pot fer per optimitzar l’assoliment de cada necessitat plantejada:

  1. Optimitzar costos, diversificar ingressos, gestió del risc, inversions, accions de màrqueting, etc.
  2. Figura del compliance, comunicació interna i externa (gestió dels grups d’interès), etc.
  3. Relacions públiques e institucionals, formació, acció social, voluntariat corporatiu, etc.
  4. Definir la identitat i la cultura corporatives, gestió ètica, memòria de sostenibilitat, etc.
  5. Inversió en I+D+i, innovació responsable (+ R), laboratori d’idees, brainstorming diari, etc.

Es podria interpretar que la RSE i la sostenibilitat apareixen només a partir del nivell 4, un cop satisfets els 3 primers nivells de cobertura de les necessitats de l’empresa. Segons s’entén des d’aquí, ja apareixen elements de sostenibilitat des del mateix nivell 1, com és la gestió dels riscos. En el nivell 2 tenim la gestió dels grups d’interès i en el nivell 3 trobem l’acció social i el voluntariat corporatiu, així com el mecenatge.

I gràcies a l’acompliment integral de la necessitat de “ser sostenible mitjançant la incorporació de la RSE en la gestió de la nova empresa”, l’àmbit del qual és sempre a nivell estratègic, és a dir, que afecta a tota l’organització i a la seva cadena de valor, l’empresa està en condicions òptimes per poder innovar, aspecte culminant de la realització plena de l’empresa com un “actor social”.

La nova empresa és innovadora com un dels seus elements definitoris, forma part de la seva columna vertebral i, per fer-ho possible, adopta com a norma de funcionament la millora contínua i s’adapta al canvi de forma permanent. Això implica que, com a pas previ, adopta la RSE i la sostenibilitat en la seva gestió, amb elements que sorgeixen des del començament de la seva activitat, com s’ha interpretat des d’aquesta proposta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top