La vocació de l’empresa

La nova empresa, que va sorgir en l’era de la sostenibilitat, és vocacional. Això significa que no només es limitarà a complir amb la comercialització i venda dels seus productes o serveis i, a canvi, obtenir beneficis econòmics per la seva activitat. La vocació de l’empresa suposa una alineació amb els gustos, interessos i aptituds de les persones amb les quals està relacionat, agrupades per grups d’interès.

La vocació de l’empresa està determinada en tres elements que són dependents mútuament: visió, missió i valors de l’empresa.

La visió és l’objectiu perseguit per l’empresa, la seva projecció en el temps, la seva sostenibilitat. Seria la definició, assoliment i èxit del que la companyia considera que és la seva vocació. És laseva finalitat.

La missió suggereix els mitjans, com aconseguir arribar als èxits, els fins i l’èxit vocacional quees persegueix. Suposen la definició de les tasques que componen la seva activitat, incloent-hi com dur-les a terme i el seud’abast.

Els valors són, al seu torn, el modus d’actuar, de relacionar-se, de comportar-se i d’interactuar, tant interna com externament. És la guia que regeix la conducta de l’empresa, que la fa única i diferent.

La vocació de l’empresa es detalla mitjançant la seva identitat i la seva cultura corporativa. Ambdues es desenvolupen amb la visió, missió i valors. I les persones que formen part d’ella han d’acollir i adoptar aquella identitat i cultura en el desenvolupament de la seva pràctica professional i en la seva activitat laboral. I ambdues s’han de comunicar i projectar a l’exterior, perquè siguin percebudes.

La vocació, segons el diccionari de la Reial Acadèmia, és “la inclinació a qualsevol estat, professió o carrera”. Per tant, la vocació de l’empresa és el que es dedica, però amb una triple dimensió que li dóna la seva identitat i la seva cultura:

  1. La dimensió de la fi perseguida, incloent-hi el reconeixement de l’assoliment arribat.
  2. La dimensió dels mitjans utilitzats, utilitzant la millora contínua de timó.
  3. La mida de la conducta empleada, amb un mínim exigible de responsabilitat.

Per tant, la nova empresa, la que sorgeix en l’era de la sostenibilitat, aquí anomenada “empresa disponible”, és una empresa vocacional. Per explicar i comunicar la seva vocació, ho detalla mitjançant la seva identitat i la seva cultura, formada com a mínim de la visió, la missió i els valors amb els quals l’empresa es compromet.

A tot això es pot incorporar un codi deontològic o codi de conducta, o un codi d’ètica o un codi de bones pràctiques. Fins i tot una declaració d’intencions i derespecte als drets humans fonamentals. Però des del punt de vista de “l’empresa disponible”, suposa tenir ben definits els tres elements anteriors, com un mínim compromís amb la societat i el medi natural.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll to Top