Monthly Archives May 2015

Sempre respon

La nova empresa que sorgeix de la nova era, coneguda com “l’era de la sostenibilitat”, és perdurable en el temps perquè adopta en la seva estratègia la gestió basada en la “Responsabilitat Social Empresarial”, en endavant RSE.

La implantació de la RSE a l’empresa es basa en els següents pilars fonamentals:

 1. Adopció sense reserves, sense límits, sense dubtar-ho i sense fissures pel màxim òrgan de decisió de la companyia. Qui decideix, ho ordena.
 2. Recolzament decidit, demostrat i continu dels inversors i dels accionistes. Manifestos i declaracions a la Junta General. Qui inverteix, ho recolza.
 3. Implicació a tota l’organització, és a dir, afecta totes les persones que pertanyen a la mateixa. S’inclou a les subcontratas, eventuals i col•laboradors. Qui treballa, ho adopta.
 4. Implicació en tota la cadena de valor, a tota la cadena de subministrament i distribució, des del fabricant al consumidor final. Qui transfereix, ho aplica.
 5. S’aplica a tots els processos, procediments, tasques, competències, càrrecs jeràrquics, àrees, departaments i comissions existents en l’empresa. Com es treballa, s’adhereix.
 6. Es comunica a tots els grups d’interès amb els quals l’empresa interactua i es relaciona. S’estableixen mecanismes de comunicació. Qui comunica, ho demostra.
 7. Acció decidida de mitigació de l’impacte ambiental, amb la mesura, control i bones pràctiques en aquest àmbit. Qui contamina, perjudica.
 8. Acció determinat per a la prevenció del risc, també els riscos de reputació e imatge corporatives. Inclou una adequada assegurança del risc. Qui contamina, paga.
 9. Mesurar l’impacte social derivat del fet de l’activitat que es realitza a l’empresa. En particular, com afecta a la comunitat local. Com es treballa, es propaga.
 10. Una complerta rendició de comptes en l’àmbit de la RSE, la “memòria de sostenibilitat”. Inclou una auditoria independent e imparcial. Qui rendeix comptes, demostra.

Per tant, les característiques que conformen la nova empresa, “l’empresa disponible” serien, entre d’altres, les següents:

I) Hi és sempre present, sempre disponible i sempre atenta al canvi i a l’entorn.
II) Hi és sempre disposta i predisposada, sensible als requeriments externs.
III) És diligent i eficaç, amb metodologia ad hoc a les circumstàncies i als fets.
IV) Té la capacitat de resposta i d’aprenentatge, és retroalimenta de la seva experiència.
V) Alinea el que proposa, el que fa i el que diu que fa.
VI) Com s’actua i es fa és essencial, ja que la fi no justifica els mitjans.
VII) Comparteix coneixements, ho promou i ho premia. Afegeix valor a l’empresa, innova.
VIII) S’adaptar als canvis, amb l’actualització permanent de la formació.
IX) Interactua amb la comunitat local en què s’està immers, és social i ciutadana.
X) Colabora, és solidaritat i dedica part del guany en ajuts a la comunitat.

En els següents blogs es desenvolupen individualment els elements definits anteriorment, adoptant polítiques, mètodes, procediments i altres eines de gestió.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

¿Què és la Responsabilitat social corporativa?

DEFINICIÓ:
Desde RESPONSABLIA es considera la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), com l’’anàlisi i l’avaluació de l’impacte produït per l’activitat de l’organització en la societat. Aquest impacte té una triple dimensió: econòmica, ambiental i social.

FONAMENTS PER A INCORPORAR-LA A L’ORGANITZACIÓ:
Segons el punt de vista de RESPONSABLIA, les raons que justifiquen i fan imprescindible incorporar la Responsabilitat Social Corporativa en l’estratègia de les organitzacions són, entre d’altres, els següents:

 1.  Genera confiança, que s’obté a través de la incorporació de l’ètica a la gestió i a les relacions.
 2. Genera credibilitat, que és guanya a través de l’adopció de la transparència en la comunicació i el comportament.
 3. Reté el talent, a partir de la construcció d’una cultura corporativa que s’adhereix e impregna a tota l’organització.
 4. És acceptada per la societat, a partir de la generació de xarxes de participatives i col•laboratives amb tots els grups d’interès.
 5. Es minimitzen els riscos, mitjançant la seva avaluació detallada, amb assegurances i la incorporació de la seva gestió en la presa de decisions.

SERVEIS QUE OFEREIX RESPONSABLIA
RESPONSABLIA enfoca la Responsabilitat Social Corporativa i dona resposta a la necessitat d’incorporar la seva gestió en l’estratègia de les organitzacions, mitjançant la prestació de, entre d’altres, els següents serveis:

 1. Gestió integral de la Responsabilitat Social Corporativa:
  Disseny del sistema de gestió, auditoria del mateix, plans específics i formació.
 2. Gestió integral dels grups d’interès:
  Disseny del sistema de gestió, auditoria del mateix, plans específics i formació.
 3. Gestió integral dels riscos:
  Disseny del sistema de gestió, integració de sistemes, assegurament i formació.
  .
Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Responsablia

El nou “homo”

El ciutadà moral ès el nou “homo”, que sorgeix en l’era de la sostenibilitat. La visió del ciutadà moral és aconseguir un món millor, basat en la transparència i l’ètica. S’aplica aquesta visió en els negocis, en les empreses, en les Administracions Públiques, en els mercats i, en general, implica a tota la societat. Els seus ideals per aconseguir aquest nou món, es basen en les següents propostes d’acció i d’actuació:

1) Un govern mundial basat en la carta dels Drets Humans i els Objectius del Mil•lenni, promoguts per les Nacions Unides. Accions concretes: desaparició del dret de veto de les superpotències, votar sobre la base de la població mundial i segons els representants electes d’una manera lliure i democràtica. Abolició de la pena de mort.

2) Aliança de civilitzacions: acció consensuada i dirigida des d’un Comitè de les Nacions Unides específic, ja existent, per afavorir la interacció i l’intercanvi de la cultura, els valors i les tradicions dels pobles i comunitats existents. Establir mecanismes de comerç just, consum responsable e inversions i finances ètiques.

3) Unificació de criteris en la conservació del Planeta i adaptació al Canvi Climàtic: acció consensuada i dirigida per una altra Comissió específica de l’ONU, destinades a pal•liar els efectes del deteriorament de la biodiversitat, de la qualitat del aire, mar, boscos, etc.. Adopció d’energia neta i la mesura de la petjada ecològica.

4) Unió econòmica mundial: una moneda única, un sol valor i l’eliminació de taxes d’interès. L’eliminació dels paradisos fiscals i la promoció de valors i fons d’inversió ètics. Supressió dels mercats d’opcions i futurs, negociació de valors a partir de publicacions de informes de sostenibilitat, amb auditoria independent.

Són una sèrie de propostes que es consideren “globals” o de “nivell macro”, que tenen la seva continuïtat en el nivell “micro”, basada en idees com:

1) Un govern de la comunitat: correspòn a una localitat o comarca amb l’acció de govern basat en la cooperació, la solidaritat i la redistribució de la riquesa. Cada persona representa un vot, amb els referèndums per a qüestions relatives a les principals àrees, entre les quals podem destacar l’educació, la sanitat i la cultura.

2) Aliança entre comunitats de la mateixa llengua: relacions de fraternitat i de veïnatge entre les comunitats amb la mateixa llengua i limítrofs. Lliure circulació per tot el món, però especialment per a aquestes comunitats, lliure comerç i cooperació sobre temes comuns com la cultura i les tradicions.

3) Gestió de l’eficiència ambiental i energètica a nivell local: accions de la població de la comunitat dirigides a minimitzar la degradació del medi ambient.

4) Desenvolupament de mecanismes d’assistència econòmica: recolzament al voluntariat social, a l’economia social per les persones. Supressió de la pobresa.

En pròxims blogs es desenvolupa com apareix el ciutadà moral, què ha passat perquè aparegui, i quines són els seus trets principals, les seves influències i expectatives.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Ciutadà moral

Entrevista a Edita Olaizola, consultora en Desenvolupament Organitzacional

Edita Olaizola

Edita Olaizola

Edita Olaizola és consultora en desenvolupament organitzacional. La seva dilatada carrera s’ha desenvolupat en l’àmbit de la gestió de persones, especialitzada en la consultoria empresarial.

És sòcia-directora de Desarrollo Estratégico, sòcia-directora de l’ecosistema interior en People plus! Profit, membre de Grupo Mediterráneo Consultores i membre del Consell Internacional d’experts de Womenalia.

En el camp acadèmic ha treballat com a professor i/o convidada en diferents universitats i com a professor de Lideratge i Gestió de RR.HH. al llarg de la seva carrera professional.

Al vessant institucional és assessora  d’Aedipe Catalunya, on també coordina la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa des de 2005. També col•labora activament amb Consultors sense fronteres i és membre del Consell de Fundación Adsis i del Consell d’experts de l’Euncet Business School.

La formació d’Edita Olaizola inclou:

 • Llicenciada en Psicologia Industrial per la Universitat Central de Barcelona.
 • Màster en sostenibilitat i Responsabilitat Social per la UNED.
 • Màster en desenvolupament organitzacional per G.R.Institute de la Universitat de Tel Aviv.
 • Diplomada en Direcció de Personal per l’escola d’administració d’empreses de Barcelona.
 • Diplomada en tècniques d’Autoaprenentatge per la O.I.T. de Torí.
 • Diplomada en tècniques de comunicació per l’Institut de développement Européen de comunicació a París.
 • Diplomada en tècniques d’escolta activa per Altom.

A continuació, l’entrevista a Edita Olaizola:

Responsablia : Com et defineixes a nivell personal i un nivell professional? 

Edita: Jo crec que la llegenda que tinc al Tuiter (@EditaOla) em defineix bastant bé i serveix tant a la faceta personal com a la professional. “Una mirada diferent pot ajudar a avançar”: mirar, esbrinar, cercar alternatives, pros i contres…. aplicar recursos, probar, tornar a mirar… i tot això amb un cert toc d’optimisme i alegria per haver aconseguit arribar fins aquí. I ‘aquí’ engloba totes les facetes de la meva vida, que òbviament va mutant per la meva pròpia evolució i pels regals que em fa tanta gent estimada que m’acompanyen en el camí de vida.

Responsablia: Què penses sobre el desenvolupament de la RSE a Espanya? anem en la direcció correcta?

Edita: Crec que estem en el país correcte per implementar i desenvolupar la Responsabilitat Social en tots els camps: perquè en general entem compromesos amb millorar els plantejaments de les persones, les empreses, la societat… i queda molt camí per recórrer. És a dir, en línies generals, veig bones possibilitats i bona predisposició

Responsablia: Esmenta alguns consells per líders empresarials per convèncer de la necessitat de RSE a les seves empreses

Edita: Fent les coses bé és, segons Aristòtil, el principi per aconseguir la felicitat, referint-se a la necessitat de millorar-se un mateix i millorar el comportament amb els altres. Res de nou sota el sol, com veiem, però és un principi ètic perfectament aplicable en el negoci per donar suport a la implantació d’una bona política de RSE: fer el bé per a sí i pels altres (en el sentit més lato) s’aconsegueixen nivells desitjables de felicitat, eficiència i facturació. En altres paraules, fer les coses bé té premis tangibles i intangibles. I tenim molts exemples d’empreses que adaptant aquest principi a la seva pròpia realitat han aconseguit situar-se en la primera posició del rànquing de les empreses competitives i també amb bona reputació.

Responsablia: Finalment, et demanem que comparteixi amb nosaltres una frase, un llibre i una referència, encara que no siguin de l’àmbit de la RSE

Edita: Et deixo tres frases, tres llibres i el meu referent per excel•lència, que va suposar “un abans i un després”.

Frases:

“La felicitat és adonar-se que res no és massa important”. Antonio Gala.

“Un no sempre pot fer el que vulgui, però sempre té dret a no fer el que no vol”. Mario Benedetti.

“No hi ha cap veritat absoluta i això és absolutament cert”. Noel Clarasó.

Llibres:

De Gestió: “L’aplicació de la Responsabilitat Social a la gestió de les persones”.  Aedipe Catalunya.

De Pensament: “Ètica Postmoderna”. Zygmunt Bauman.

D’Entreteniment: “Els lladres som gent honrada”.  Enrique Jardiel Poncela.

Referentes:

Itamar Rogovsky.

Responsablia: Moltes gràcies Edita per contestar el nostre breu qüestionari, ha estat un plaer tenir-te en la nostra primera edició del butlletí de RESPONSABLIA, que està prevista la seva distribució amb una periodicitat mensual

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Responsablia

Què és la RSE?, com es porta a terme?

Responsabilitat Social Empresarial, en endavant RSE, s’aplica no només a les empreses, també a tot tipus d’organitzacions, incloent-hi les públiques i concertades.

Per Responsablia, la RSE és una necessitat davant de la nova era o el canvi de paradigma en el qual la societat exigeix ètica i transparència en les organitzacions.

Aquest fet indiscutible mereix una resposta clara i precisa de les organitzacions. La pregunta és: com fer-ho? Partirem de la definició de RSE i llavors es proposa una actuació a seguir, recollint els requisits inherents i que van incorporats en la definició.

El concepte de RSE té nombroses definicions. Farem servir com a referència la definició inclosa en la recentment aprovada “Estratègia Espanyola de RSE, període 2014-2020”, a la pàgina 4. diu: “La Responsabilitat Social de l’empresa és, a part de l’estricte compliment de les obligacions legals vigents, la integració voluntària per l’empresa, en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparent amb els seus grups d’interès, assumint així la responsabilitat per les conseqüències i els impactes derivats de les seves accions”. Aquesta definició va ser aportada per la Subcomissió parlamentària per promoure la RSE, en el seu informe presentat el juny de 2006. Aquest informe és conegut com “El llibre blanc de la RSE”.

A partir de la definició proposada, des de Responsablia proposem un sistema de gestió per dur a terme la integració de la RSE a l’organització. La proposta és la següent:

1) Compromís públic d’incorporar la RSE: s’aplica a totes les decisions que es prenen. S’efectúa des de la cúpula de l’organització i es dirigeix als principals grups d’interès.

2) Marc general d’actuació: definir les directrius i pautes de comportament. Serà impulsat per l’Alta Direcció i serà d’obligat compliment pels empleats i els que treballin amb i per a l’organització.

3) Planificació estratègica: establir objectius i plans específics. La consecució dels mateixos es farà mitjançant programes, actuacions i accions convingudes per les parts implicades en cadascun d’ells.

4) Avaluació i seguiment: definir indicadors de seguiment i/o rendiment. Integrar-los en el cuadre de comandament de l’empresa. Possibilitat de modificar els objectius i plans d’acord amb el seguiment i les desviacions observades.

5) Comunicació i posada en valor: es dirigeix a tots els grups d’interès, en el que es projecta una imatge de marca i d’organització responsable. La informació ha de ser transparent i tangible, és a dir, que els grups d’interès puguin avaluar els resultats obtinguts.

6) Auditories en l’àmbit de la RSE: es porta a terme des de la “memòria de sostenibilitat”, comunicada a l’apartat anterior. Consisteix en una auditoria externa que emet les seves conclusions al respecte, amb la seva publicació íntegra.

Des de Responsablia, creiem que la RSE és voluntària, però al ser cada vegada més exigida i demanada per la societat, el seu protagonisme en l’estratègia de les organitzacions s’incrementarà. En conclusió, el medi per aconseguir la sostenibilitat a l’organització serà incorporar la RSE.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Responsablia

Per què incorporar la RSC a l’empresa?

CA_newsletter-image4-m15

 

 

 

 

 

 

 

En l’Editorial anterior es mostrava el que significava per a una empresa la incorporació de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) en la seva estratègia, governança i gestió. De forma resumida suposava incorporar inquietuds socials, ambientals, laborals i de drets humans.

Des de Responsablia, proposem un esquema (veure dibuix que il·lustra aquest editorial), en el qual es detalla de manera individualitzada, el per què una organització hauria d’incorporar cada una de les preocupacions abans esmentades.

Per tant, podem distingir dos tipus d’organitzacions:

1r) Les que no incorporin RSE: només els preocupa els criteris econòmics, amb els que es maximitza el benefici i es considera el valor tangible.

2n) Les que si incorporen la RSE: a més de les preocupacions econòmiques també afegeixen preocupacions d’indole social, mediambiental, laboral i de drets humans.

Què suposa afegir aquestes preocupacions noves a les primigènies econòmiques?

Es realitza una anàlisi per a cadascuna d’aquestes preocupacions noves; al mateix temps, aquest anàlisi és molt significatiu i aclaridor quan es tracta de sospesar una organització la idoneïtat de la incorporació de la RSE. L’anàlisi següent:

 • Afegir la preocupació mediambiental: significa un estalvi de costos per a l’organització i una contribució al canvi climàtic.
 • Afegir les preocupacions socials i ètiques: per a l’organització significa un augment de la seva reputació e imatge de marca i una major acceptació o llicència social per operar.
 • Afegir les preocupacions laborals i de drets humans: suposa per a l’organització una millora de l’entorn laboral i una millora de la productivitat i eficiència.
 • Afegir TOTES les preocupacions implica un augment del valor intangible, que implica entre d’altres conseqüències, una millor atracció de capitals, així com un millor accés a les fonts de finançament.

Hi ha un munt de derivacions e implicacions més específiques que afecten a les diferents àrees i departaments de l’organització a l’hora d’avaluar i integrar totes aquestes preocupacions; però és evident que, al ser l’organització “un ésser eminentment econòmic”, és en aquest llenguatge, la llengua de l’economia, pel qual s’hauria de raonar i argumentar a favor de la inclusió de la RSE en l’organització. Creiem que és el llenguatge “que l’empresa entén millor” a l’hora de valorar aquest assumpte del “per què incorporar la RSE”. Quant més gran sigui l’abast i les arrels de la RSE en l’organització, major serà el seu retorn del valor intangible.

Per tant, a l’hora de decidir sobre compres, marketing, comunicació, recursos humans, etc., l’organització haurà d’incorporar aquests “nous criteris” que impliquen l’adopció de la RSC, que s’afegeixen als criteris econòmics ja existents.

Des Responsablia , creiem que la RSE és voluntària, però al ser cada vegada més exigida i demanada per la societat, el seu paper en l’estratègia de les organitzacions s’incrementarà. I hem intentat explicar en aquest article que l’adopció de RSE per l’organització implica conseqüències econòmiques favorables i sòlides a llarg termini.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Responsablia

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies